บาคาร่ามีความท้าทายใด ๆ ในกระบวนการบูรณาการหรือไม่?

บาคาร่ามีความท้าทายใด ๆ ในกระบวนการบูรณาการหรือไม่?

ณ เวลานี้ ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสร้างความบาคาร่าตระหนักรู้ว่าการบูรณาการเป็นวิธีที่ดีที่สุด รัฐบาล ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และประชาชนโดยทั่วไปต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้มีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์และมีข้อได้เปรียบด้านความสะดวกสบายเพิ่มเติม การทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพของมารดากับสุขภาพของทารกแรกเกิดเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยของมารดาและทารก การเสียชีวิตของมารดาและทารกส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือระยะหลังคลอดทันที การดูแลให้ทั้งแม่และเด็กได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีและมีคุณภาพในช่วงเวลาวิกฤตเหล่านี้

เป็นสิ่งสำคัญ และสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะกับการรวมบริการเท่านั้น 

นอกเหนือจากความตระหนักแล้ว อาจมีความท้าทายด้านการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการจัดตั้งบริการปริกำเนิดแบบสหวิชาชีพขนาดใหญ่นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างไม่ต้องสงสัย การจ้างและรักษาผู้มีความสามารถทางคลินิกในด้านสูติศาสตร์ เวชศาสตร์ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิด ซึ่งเต็มใจที่จะทำงานร่วมกันก็ไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาเช่นกัน

จากมุมมองของสังคม ผู้หญิงอาจได้รับความสนใจเฉพาะบุคคลมากขึ้นเมื่อพวกเขาคลอดบุตรในบ้านพักคนชราซึ่งมีเพียงการคลอดบุตรเท่านั้น และผู้คนอาจลังเลที่จะมาโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นเพราะอาจดูเหมือนล้นหลามเมื่อเป็นโรงพยาบาลเด็กสหสาขาวิชาชีพ และสำหรับอนาคตของการดูแลสุขภาพเด็กและสตรี โดยพื้นฐานแล้วในอินเดีย ฉันคิดว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังมาถูกทางแล้ว ณ จุดนี้ รัฐบาลอินเดียได้ดำเนินมาตรการที่น่ายกย่องอย่างมากในด้านนี้ และอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของเอกชนก็มีวิวัฒนาการไปในเรื่องสุขภาพของมารดาและเด็กด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเดินทางยังอีกยาวไกล และต้องการความสอดคล้องอย่างไม่หยุดยั้งของรูปแบบการดูแลสุขภาพปริกำเนิด ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณยังคิดว่าสุขภาพแม่และเด็กจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้หรือไม่? และคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นที่ไหน 

ใช่ แน่นอน สุขภาพแม่และเด็กเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพโดยรวมที่ดีสำหรับประเทศชาติ หากคุณสร้างสุขภาพของเด็ก คุณกำลังกำหนดอนาคตของชาติอย่างแท้จริง และรูปร่างของสุขภาพของเด็กจะเริ่มตั้งแต่ระยะทารกในครรภ์เมื่อทารกเกิดหรือเมื่ออยู่ในครรภ์มารดา แน่นอน ถ้าเรามุ่งเน้นไปที่พื้นที่เหล่านี้ ฉันคิดว่าเราจะผลิตประชากรที่มีสุขภาพดีขึ้นในอนาคต การตั้งครรภ์เป็นเวลาที่ฉันคิดว่าคุณมีผู้ชมที่เป็นเชลยมากเพื่อปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของผู้หญิง คุณจะพบว่าสตรีมีครรภ์ คู่ครอง / สามี ครอบครัว และผู้ให้บริการด้านสุขภาพเต็มใจที่จะลงทุนอย่างมากในการปรับปรุงสุขภาพของผู้หญิงในช่วงที่เธอตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของพวกเขา และพวกเขาเต็มใจที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ปลอดภัยและประสบความสำเร็จ ดังนั้น การตั้งครรภ์จึงเป็นช่วงกักขังที่บริการด้านการดูแลสุขภาพและรัฐบาลควรใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นโดยการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของเธอ ไม่ว่าจะเป็นในการปรับปรุงภาวะโลหิตจาง หรือการปรับปรุงภาวะขาดสารอาหาร ทุกคนเป็นหุ้นส่วนที่เต็มใจในเวลานี้ — ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ผู้หญิงเอง และครอบครัว และนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงจะติดต่อกับระบบการรักษาพยาบาลโดยสมัครใจอย่างแน่นอนและโดยสมัครใจ เธอมาตรวจร่างกาย ในประเทศของเรา ยังคงเป็นเรื่องยากที่ผู้คน โดยเฉพาะจากพื้นเพในชนบท ไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ ดังนั้น การให้ความสำคัญอย่างมากกับการดูแลการตั้งครรภ์ในประเทศของเรา เพราะเป็นช่วงที่มีโอกาสพัฒนาสุขภาพของผู้หญิงอย่างแท้จริง และแน่นอนว่า หากคุณพัฒนาสุขภาพของผู้หญิงและดูแลชีวิตของทารกในครรภ์ คุณจะผลิตเด็กที่มีสุขภาพดีขึ้นซึ่งเป็นอนาคตของชาตินี้ บาคาร่า