ประเทศ GCC ควรกระจายเศรษฐกิจของตนและส่งเสริมการเติบโตอย่างรอบด้านอย่างไร

ประเทศ GCC ควรกระจายเศรษฐกิจของตนและส่งเสริมการเติบโตอย่างรอบด้านอย่างไร

เอกสารล่าสุดของ IMF สองฉบับตรวจสอบว่าการเปิดกว้างมากขึ้นต่อการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงภาคการเงินที่พัฒนาและครอบคลุมมากขึ้นสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไรการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปิดกว้างและครอบคลุมกรอบกฎหมายใหม่สำหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสามารถมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการเติบโตโดยการส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชนและการให้บริการสาธารณะ 

ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล รายงานกล่าว นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการแปรรูป

และขจัดอุปสรรคต่อการลงทุนของภาคเอกชนในภาคส่วนสำคัญๆ ซึ่งสนับสนุนการประกาศนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลยังต้องการพัฒนาระบบการเงินในประเทศ ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือการแนะนำตลาดสำหรับหลักทรัพย์รัฐบาลด้วยอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยตลาด 

สิ่งนี้จะช่วยให้ธนาคารกลางสามารถลดการจัดหาเงินทุนโดยตรงของรัฐบาลและเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำและมีเสถียรภาพการปฏิรูปเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรายงานของพวกเขา เจ้าหน้าที่ IMF สนับสนุนให้ทางการทบทวนกลยุทธ์และรูปแบบทางการเงินของหน่วยงานให้กู้ยืมเพื่อการพัฒนาของรัฐบาล – ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอธิโอเปีย – ซึ่งได้รับผลตอบแทนการลงทุนต่ำกว่าที่คาดไว้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 

จำเป็นต้องมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ 

ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันภายนอก และเพิ่มความพร้อมของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศต่อไปการวิเคราะห์ที่ดำเนินการร่วมกันโดยเจ้าหน้าที่ของ IMF และ UN Women พบว่าวาระของรัฐบาลในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจำนวนมากเมื่อเวลาผ่านไป 

การปิดช่องว่างระหว่างเพศในด้านความสำเร็จทางการศึกษา อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานอย่างเป็นทางการ และการเข้าถึงที่ดินที่มีคุณภาพและทรัพยากรอื่นๆ เป็นกุญแจสำคัญในการตระหนักถึงประโยชน์เหล่านี้รัฐบาลใหม่มีความคืบหน้าในด้านนี้ พวกเขาได้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีที่สมดุลระหว่างเพศ ขณะที่ผู้หญิงได้รับตำแหน่งสำคัญในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งประธานาธิบดีและหัวหน้าศาลสูงสุด

ผู้บริจาคสามารถสนับสนุนกลยุทธ์ความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งด้วยกรอบเศรษฐกิจมหภาคที่น่าเชื่อถือซึ่งรับรองโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศ การจัดหาเงินทุนตามข้อตกลงจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการปรับงบประมาณของประเทศและความพยายามในการสร้างความยืดหยุ่น กองทุนภูมิอากาศสามารถลดความซับซ้อนของข้อกำหนดด้านการบริหารโดยใช้การรับรองจากสถาบันเหล่านี้เกี่ยวกับนโยบายการสร้างความยืดหยุ่นและเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้

credit : michaelkorsoutletonlinstores.com
walkforitaly.com
jonsykkel.net
worldwalkfoundation.com
hollandtalkies.com
furosemidelasixonline.net
adpsystems.net
pillssearch.net
lk020.info
wenchweareasypay.com